HISTORIA JEDNEJ PRACY
GALERIA PRAC
    “To się zaczęło na warsztatach terapii zajęciowej...” Pan Wojciech Łempicki od 17 lat znaczną część czasu poświęca na swoje hobby - wyklejanie z nasion oraz tkanie obrazów na płótnie. Do swoich prac wykorzystuje najczęściej różnego rodzaju nasiona, kasze lub kolorowe koraliki. Z pozoru prosta “wyklejanka” w rzeczywistości jest żmudną, wymagającą ogromnej cierpliwości i bardzo często zaskakującej pomysłowości pracą.
    Obrazy Pana Wojciecha trafiają na różnego rodzaju aukcje - między innymi WOŚP Jerzego Owsiaka, imprezy charytatywne organizowane prze miasto oraz do instytucji i osób prywatnych.
    Praca nad obrazami daje dużo satysfakcji, wyrabia cierpliwość - obrazek wielkości 60x50 cm powstaje od półtora do dwóch miesięcy, ale przede wszystkim pozwala utrzymać sprawność fizyczną i manualną.
    Pan Wojciech z zaangażowaniem i poświęceniem udziela się jako wolontariusz. Dbając o swoich podopiecznych, niezależnie od pogody i pory roku, dostarcza im zakupy, ciepłe posiłki, odbiera przesyłki pocztowe. Nie byłoby to szczególnie zaskakujące
gdyby nie fakt, że sam porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.
    Pracę w wolontariacie Pan Wojciech rozpoczął
w 2008r po długiej namowie koordynatora Opieki Społecznej. Powodem długiego wahania była obawa,
że osoba niepełnosprawna nie poradzi sobie z tak trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Koniec końców obawy okazały się na tyle bezpodstawne, że Pan Wojciech rozszerzył swoją działalność o pomoc osobom uzależnionym od alkoholu różnego typu.
    "Praca w wolontariacie daje mi zadowolenie.
Daje mi możliwość pokazania, że praca osoby upośledzonej ruchowo może byś niejednokrotnie bardziej owocna niż osoby w pełni sprawnej" 
   
W Grodzisku Mazowieckim Pan Wojciech jest znaną
i docenianą postacią. Z rąk Burmistrza Miasta otrzymał
w maju 2012r tytuł Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki.
    "To było dla mnie dużym zaskoczeniem -
o odznaczeniu dowiedziałem się na 48 godzin przed faktem. Po jego otrzymaniu stałem się jeszcze bardziej rozpoznawalny, ale to chyba dobrze."
Burmistrz Miasta Grodziska, Grzegorz Benedykciński umożliwił Panu Wojciechowi wzięcie udziału w szkoleniu z obsługi komputera oraz po zdaniu egzaminu
z przeprowadzonego kursu otrzymanie sprzętu komputerowego.
www.artlange.eu
    Zainteresowanych zmówieniem pracy wykonanej przez Pana Wojciecha Łempickiego prosimy o kontakt
z twórcą pod numerem telefonu:

        501 263 251   lub

     22/ 724 17 90   (po godzinie 17.00)

    Ze względu na pogarszający się stan zdrowia,
po przebytych dwóch udarach mózgu Pan Wojciech zbiera fundusze na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego.
Wózek jest niezbędny nie tylko do codziennego funkcjonowania, ale również do pracy w wolontariacie
i pomaganiu innym, znajdującym się w równie trudnej sytuacji.
    Wszystkich, którzy mogą wspomóc Pana Wojciecha
w jego staraniach prosimy o kontakt z artystą.
Każda pomoc będzie mile widziana i może przybliżyć
o krok realizację potrzebnego zakupu.